Sponsors

Zonder medewerking van een groot aantal bedrijven en instanties zou een eerbiedwaardige herdenking op de Vlakte van Waalsdorp  niet mogelijk zijn. Vele instanties en bedrijven werken geheel belangeloos mee aan de organisatie.

Het Erepeloton Waalsdorp is veel dank verschuldigd aan onze hoofdsponsor