Overzicht straatnamen

Diverse Nederlandse gemeenten hebben besloten hun respect en waardering voor de Verzetsstrijders te uiten door middel van het vernoemen van straatnamen naar deze helden.

Zo zijn er ook verschillende straatnamen vernoemd naar op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders. Onderstaand een overzicht. De namen zijn gelinkt aan de 'persoonlijke' pagina's van de heren, waar (onder de uitvergroting van de foto) ook de toelichting (voor zover beschikbaar) door de betreffende gemeente is opgenomen.

Het overzicht is vermoedelijk verre van compleet. Nadere aanvullingen zijn uiteraard zeer welkom en kunnen gemeld worden aan de webmaster.

Link naar persoonlijke
pagina van Verzetsheld
Fus.-jaar Link naar straatnaambord Link nr
platte-
grond
(PG)
Gemeente
Arie Teunis Addicks 1941 Arie Addickspad   Amsterdam
Jan Wernard van den Bergh 1941 Jan Wernard van den Berghpad   Schiedam
George den Boon 1941 George den Boonplein   Schiedam
Reijer Bastiaan van der Borden 1941 Reijer Bastiaan van der Bordenplein   Schiedam
Nicolaas Arie van den Burg 1941 Nicolaas Arie van den Burgsingel   Schiedam
Ernst Cahn 1941 Ernst Cahnsingel PG Amsterdam
Hermanus M.H. Coenradi 1941 Herman M.H. Coenradistraat PG Amsterdam
    Hermanus M.H. Coenradistraat PG Schiedam
Joseph Eijl 1941 Joseph Eijlstraat PG Amsterdam
    Joseph Eijlstraat PG Schiedam
Jacob van der Ende 1941 Jacob van der Endehof   Schiedam
Albertus Johannes de Haas 1941 Albertus Johannes de Haasplein   Schiedam
Eduard C.F. Hellendoorn 1941 Eduard Hellendoornstraat PG Amsterdam
    Eduard C.F. Hellendoornstraat PG Schiedam
Leendert Keesmaat 1941 Leendert Keesmaathof PG Schiedam
Arij Kop 1941 Ary Koplaan PG Schiedam
    Arij Koplaan PG Vlaardingen
Dirk Kouwenhoven 1941 Kouwenhoven-akker PG Barendrecht
Jan Kijne 1941 Jan Kijnestraat PG Schiedam
Leendert Langstraat 1941 Leendert Langstraathof PG Schiedam
Frans Rietveld 1941 Frans Rietveldpad PG Schiedam
Jan Jacobus Smit 1941 J.J. Smitstraat PG Middelburg
    Jan Jacobus Smitpad PG Schiedam
Hendrik Wielenga 1941 Wielengahof PG Delft
    Hendrik Wielengastraat PG Schiedam
Bernardus IJzerdraat 1941 Bernard IJzerdraatstraat* PG Dinxperlo
  1941 Bernard IJzerdraathof PG Haarlem
  1941 Bernard IJzerdraatweg PG Heemskerk
  1941 Bernard IJzerdraatplantsoen PG Leidschendam
  1941 Bernardus IJzerdraatstraat PG Oss
  1941 Bernardus IJzerdraatsingel PG Schiedam
  1941 Bernard IJzerdraatstraat PG Vlaardingen
Willem Johannes Bakkeren 1942 Bakkerenpad PG Delft
Marcelis van Bemmel 1942 Van Bemmellaan PG Monster
Fokke Bleeker 1942 Fokke Bleekerstraat PG Bussum
Marinus Louis Bolk 1942 Marinus Bolkplein PG Rotterdam
Marinus Hendricus G. Dubelaar 1942 Dubelaarstraat PG Naarden
Jan Kwak 1942 Jan Kwakplaats PG Rotterdam
Johannes Klingen 1942 Johannes Klingenstraat PG Best
    Broeder Josephlaan PG Heemstede
Cornelis Aarnouts 1943 Cornelis Aarnoutsstraat PG Amsterdam Z-O
Cornelis van den Berg 1943 Cornelis van den Bergstraat PG Bussum
Hendrikus Godfroid 1943 Hendrik Godfroidhof PG Amsterdam Z-O
Johan Hiendrik Janzen 1943 Johan Hinrik Janzenstraat PG Amsterdam
Louis Jansen 1943 Louis Jansenplein PG Amsterdam
Jelle Posthuma 1943 Jelle Posthumapad PG Amsterdam Z-O
Cornelis Schuurman 1943 Cornelis Schuurmanhof PG Amsterdam Z-O
Segundo J.A. Ecury 1944 Boy Ecuryweg   Willemstad, Curašao/N.A.
Hendricus M.J. Gottlieb 1944 Henk Gottlieblaan   Den Haag
Willem Hanegraaf 1944 Willem Hanegraaflaan PG Den Haag
Antonius J.R. Hegge 1944 Anthonius Heggelaan PG Den Haag
Jan Hoberg 1944 Jan Hobergstraat PG Castricum
Johannes Hoogendoorn 1944 Johannes Hoogendoornstraat   Haarlem
Hendrik Pieter Hos 1944 Hendrik Hosstraat PG Amsterdam Z-O
Gijsbert Jansen 1944 Jansen-akker PG Barendrecht
Thies Jan Jansen 1944 Th.J. Jansenweg PG Farmsum
Christiaan Kerkhof 1944 Christiaan Kerkhofstraat PG Leeuwarden
Hans van Koetsveld 1944 Van Koetsveld-akker PG Barendrecht
Remmet Huibert van Mil 1944 Remmet van Milplaats PG Rotterdam
Klaas Postma 1944 Postmalaan PG Utrecht
Frank Rijk van Ommeren 1944 Gebr. Rijk van Ommeren brug   Den Haag
Cornelis J.P. Schalker 1944 Schalker-akker PG Barendrecht
Jan van der Sloot 1944 Van der Slootsingel PG Delft
Marinus Spronk 1944 Marinus Spronklaan PG Gorinchem
Wiepke Harm Timersma 1944 W.H. Timersmastraat PG Wehe-den Hoorn
Petrus Johannes Maria Vloet 1944 Vloetweg PG Oploo
Johannes A.J. Verleun 1944 Johannes A.J. Verleunstraat PG Amsterdam
    Johannes Verleunstraat PG Best
    Verleunstraat PG Zwijndrecht
Jacob A. Verolme 1944 Verolmestraat PG Nieuwe-Tonge
Dirk Eliza Wierenga 1944 Dirk Wierengastraat PG Enkhuizen
    D. Wierengastraat PG Westernieland
Jan Zeeuw 1944 Zeeuwstraat PG Velsen-Noord
Jan van der Zwaag 1944 Van der Zwaagstraat PG IJmuiden
Pieter Franciscus van der Kam 1945 Van der Kamlaan PG Delft
Klaas Leendert Timmer 1945 Klaas Timmerstraat   Rotterdam
 
*) Nog geen foto beschikbaar