Opgraving van de gefusilleerden op de Waalsdorpervlakte 1940 - 1945


Anno 2009 is het hoofdstuk van de gefusilleerde verzetsstrijders en represailleslachtoffers nog altijd niet afgesloten.
In september 2009 is de Werkgroep Vermiste Personen van start gegaan (zie het persbericht van het Nederlandse Rode Kruis). Nog 28 gefusilleerden (thans nog 26!), die op de Waalsdorpervlakte na de oorlog zijn opgegraven, liggen naamloos in hun graf op het Ereveld te Loenen. Hopelijk krijgen een flink aantal daarvan binnen afzienbare tijd een grafsteen met hun eigen naam erop! Zodra er iets bekend is, zullen wij daarvan uiteraard melding maken!

Het opgraven van de verzetshelden begon al direct in 1945. De sfeer rond die opgravingen staat zeer beeldend beschreven in een artikel in De Spiegel (1948). Van de opgravingen zijn ook foto's beschikbaar, waarbij gewaarschuwd moet worden voor gruwelijke beelden!!!!!!!!!


De gevonden (massa)graven werden aangetekend op kaarten: (klik op de kaart voor een vergroot exemplaar),

Benadrukt dient te worden dat de betrouwbaarheid van de op deze kaart vermelde gegevens niet gegarandeerd kan worden.

Executies † 1941 1942 1943 1944 1945