Ontstaansgeschiedenis van de stichting de ‘Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945’ en de daaruit ontstane vereniging ‘Erepeloton Waalsdorp’.

Op dinsdag 15 mei 1945 wordt er in het magazijn ‘De Bijenkorf’ op de derde verdieping onder leiding van Jan Storm (groepsleider van de Burgerwacht (B.W.)) een vergadering gehouden door kwartier-, wijk- en groepsleiders van de B.W..

De voorzitter opent om 15.30 uur de vergadering en één van de eerste opmerkingen van de voorzitter is dat de anonimiteit van de oorlogsjaren nu eindelijk voorbij is en dat men elkander nu in vrijheid kan ontmoeten en ook dat men weer democratisch met elkaar kan spreken. Op deze vergadering met 132 aanwezigen, wordt door dhr. Verbruggen een motie ingebracht, luidende:

‘De leiders der B.W. te ´s-Gravenhage, op 15 mei 1945 in vergadering bijeen in het magazijn ‘De Bijenkorf’, dragen de leiding dezer vergadering op, stappen te ondernemen, waardoor men kan komen tot een blijvend verband tusschen de leden, hetgeen ten doel heeft al die werkzaamheden te verrichten, die volgens het civiel gezag noodzakelijk zijn en gaan over tot de orde van de dag.’

Tijdens deze vergadering krijgt één van de aanwezigen, de heer J. (Jan) Drop, een idee dat hem niet meer zal loslaten. Ook zijn ervaringen bij de speurtocht naar het graf van de eerste achttien doden, de leden van het Geuzenverzet, doen bij hem het besef groeien dat de slachtoffers van het nazi-regime nooit mochten worden vergeten. Deze eerste slachtoffers zijn tenslotte met behulp van een helmplanter, die kon zien waar ooit gegraven kon zijn, gevonden.

Jan Drop stond toen voor de vraag hoe deze, het gehele land omvattende herdenking, te organiseren. De toenmalige regering ‘Drees’ had het te druk met andere zaken en zijn conclusie was: ‘Ik ga het zelf doen’. Met groot lef gaf hij dat ‘denkbeeld’ een naam: ‘Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945’. En alleen maar gewapend met deze naam begon Jan Drop met zijn queeste.

Zonder twijfel is Jan Drop de stuwende kracht geweest achter de oprichting van de ‘Commissie Nationale Herdenking 1940 – 1945’ en heeft daarmede ook indirect de oprichting van het Erepeloton Waalsdorp gestimuleerd. Zonder Johannes Drop (5 februari 1907 – 10 december 1993) en Gerarda Drop-Tieleman (22 december 1909 – 9 oktober 1979) zou er wellicht vandaag de dag geen Erepeloton Waalsdorp zijn en zou de Waalsdorpervlakte misschien een vergeten plek zijn in de Nederlandse geschiedenis!

Eerste circulaire opgesteld door Jan Drop:

Bronvermelding: de persoonlijke archieven van de familie Drop
Contactblad van de stichting 1940 – 1945, 1991 uitgave 2