Onderscheidingen 1940 - 1945
Militaire Willemsorde* (1815)
Bronzen Kruis* (1940)
Kruis van Verdienste* (1941)
Oorlogsherinneringskruis* (1944)
  Erkentelijkheidsmedaille* (1946)
Verzetskruis 1940-1945* (1946)
Mobilisatie-Oorlogskruis* (1948)
Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945* ('Prins Bernhardinsigne')
Righteous Among the Nations (1962, Yad Vashem)
Verzetsherdenkingskruis* (1980)
 
*) Voornaamste bron: https://www.onderscheidingen.nl