Relevante links

Sponsorpagina Erepeloton Waalsdorp

AFVN (Bond van Anti-fascisten)
Airborne Museum ''Hartenstein''
Amnesty International (Nederland)
Anne Frank (zeer uitgebreide site over alles wat met Anne Frank te maken heeft)
Anne Frank Guide (website voor scholieren met tips voor het vervaardigen van werkstukken)
Auschwitz (de Nederlandse Auschwitz-website)
Auschwitz (de Poolse Auschwitz-website)
Boeken WO2 (site waar online relevante boeken te bestellen zijn)
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
Buienradar (voor actuele weersgesteldheid met vooruitzichten)
Bundesarchiv, das (de Duitse Archieven online)
Bunkertochten Scheveningen (georganiseerde rondleidingen door bunkers)
CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, onderdeel van het Nationaal Arcief)
CGI Kunstbus (Een uitgebreide site met links naar websites, musea en tentoonstellingen met betrekking tot WOII)
Cogis (kenniscentrum vervolging, oorlog & geweld)
Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
Concentratiekamp Dachau
Defensie Startkabel pagina
Die Haghe Sanghers (website over het Koninklijk Mannenkoor, dat de allereerste dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte -3 mei 1946- luister bijzette
Documentatiegroep '40-'45.
Dodenakkers.NL, Stichting: begraafplaatsen, kerkhoven en oorlogsmonumenten
Ecury, Segundo Jorge Adelberto (Boy):
https://www.memphisfilm.net/boyecury/
https://www.hannieschaft.nl/ecury.html
https://www.verzetsmuseum.org/west/data/nederland6.htm
Edit Colibri (site van de heer en mevrouw Jack en Rudi de Zwart die, na lange loopbanen in het onderwijs begin deze eeuw zijn begonnen hun ervaringen, hobby´s en belangstelling te bundelen om mooie en nuttige producten te vervaardigen.
Zij hebben hun ervaringen in het onderwijs van basisschool tot en met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Hun hobby´s zijn reizen, fotograferen, natuur, cultuur en mensen.
In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot het organiseren van reizen, waarbij cultuur een belangrijke rol speelt en ongeveer 40 landen bezocht werden. Jack werkte ook als auteur mee aan een aantal schooluitgaven. Bovendien bouwden zij een beeldbank op met ongeveer 40.000 titels'.
De link gaat rechtstreeks naar het hoofdstuk 'Bijzondere plekken' met geweldig mooie foto's en dito verhalen over gedenkwaardige plekken in Nederland.
eenlevenverloren.nl (site van de Oorlogsgravenstichting, gericht op jongeren, waarop informatie is te vinden over 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers in de wereld)
Erelijst.nl
Deze site komt op 4 mei 2010 online en is een initiatief van de Tweede Kamer in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Bij de oude  ingang van de Tweede Kamer aan het Binnenhof ligt De Erelijst der Gevallenen met de 18.000 namen van alle militairen en verzetsstrijders, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Iedere dag wordt een pagina van deze lijst omgeslagen. 65 jaar na de bevrijding wordt deze Erelijst op genoemde website beschikbaar voor eenieder.
Ereveld Loenen (boek)
Februaristaking
Fort Hoek van Holland, Nederlands kustverdedigingsmuseum 'Stichting Fort aan den Hoek van Holland'
Gedenken in Benelux (website van Andreas Pflock, een Duitse Historicus, over gedenkplaatsen in België, Nederland en Luxemburg, in eerste instantie bedoeld als aanvulling op zijn boek 'Auf Vergessenen Spuren', maar inmiddels uitgegroeid tot een zeer interessante website, die met veel respect in elkaar is gezet. Sinds begin november 2007 is er ook een hoofdstuk aan de Waalsdorpervlakte geweid.
Geheugen van Nederland, het (site met honderden oorlogsdagboeken)
Getuigenverhalen (deze website houdt de verhalen en persoonlijke getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog levend)
Gevolgen van oorlog (informatie over de gevolgen van vervolging, oorlog en geweld, initiatief van Cogis)
Go2War2 (een project van de Stichting INformatie Wereldoorlog Twee. Deze Stichting biedt informatie aan over de Tweede wereldoorlog, voornamelijk via internet. Op 11 november 2004 heeft deze Stichting een artikel geplaatst over de Geuzen, te lezen op https://www.go2war2.nl/artikel/1074)
Grebbeberg, Slag om de
Haagse Bunkerploeg (De Haagse Bunker Ploeg is een groep van echte bunkerliefhebbers die al meer dan 10 jaar onderzoek doet naar Duitse verdedigingswerken, voornamelijk in Den Haag en Scheveningen)
Hitler's Atlantikwall (een mooie en erg uitgebreide site over bunkers langs de Nederlandse, Belgische en Franse kust)
Hollandsche Schouwburg (Schouwburg te Amsterdam, vanwaar véle Joden werden gedeporteerd in 1942/1943. Doet thans dienst als monument/museum)
Hulplijn voor Oorlogsgetroffenen (H.v.O.)
ICODO (Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen; is opgenomen in Cogis, zie aldaar)
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
JL Fotografie (website van de 'huisfotograaf' (Jan Louis van den Oever) van het Erepeloton Waalsdorp
Jodendom (veelomvattende site over het Jodendom, in de breedste zin des woords)
Joodse werkkampen (begin januari 1942 moesten honderden Joodse mannen huis en haard verlaten. Ze kwamen terecht in meer dan veertig werkverruimingskampen in vooral Noord- en Oost-Nederland. Deze kampen waren het voorportaal van deportatie naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen in Oost-Europa. De Joodse werkkampen vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De website wil inzicht geven in die geschiedenis en daarmee ook een aanzet geven tot het vergaren van nieuwe feiten, materialen en kennis over deze kampen. De website is gerealiseerd door Herinneringscentrum Kamp Westerbork en is inhoudelijk tot stand gekomen door samenwerking met verschillende werkgroepen/ stichtingen Joodse werkkampen)
Joods Historisch Museum
Joods monument (digitaal monument voor alle omgebrachte nederlandse joden)
Kamparchieven (archieven over kampen in Nederland 1940-1945)
Kampementen, legerplaatsen en kazernes (site met veel fotomateriaal van vele  kampementen, legerplaatsen en kazernes, waaronder ook kamp Waalsdorp)
Kamp Westerbork (herinneringscentrum)
Kinderpleinen (startpagina voor de meest uiteenlopende onderwerpen voor kinderen, waaronder ook het thema 'oorlog' in uitgebreide zin)
Koninklijk Huis Het
Kranten.kb.nl (300.000 -deels omstreden- krantenpagina's)
M.J.C.A. (website van schrijver/dichter M.J.C.A. -Stout Vuurland-. De link gaat direct naar zijn gedicht 'Waalsdorpervlakte', doch zijn andere gedichten zijn ook zeer de moeite waard!)
Nationaal Archief
Nationaal Comite 4 en 5 mei
Nationaal Monument Kamp Vught
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon
Nationale website oorlogsmonumenten
Nederland 1940-1945 (Studie- en Levende Geschiedenis Groep heeft als doel op evenementen in binnen- en buitenland mensen te informeren over de Tweede Wereldoorlog en dan met name het lot van de Nederlandsche bevolking)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (het grootste audiovisuele archief van Nederland. De collecties geven een verbluffend beeld van de ontwikkeling van Nederland en de media, van 1896 tot de dag van vandaag)
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Nederlandse militaire, oorlogs-, verzets- en bevrijdingsmusea (een overzicht)
Nederlands Politiemuseum
Nederlandse Rode Kruis
Onderscheidingen (website met alle mogelijke Nederlandse ridderorden en onderscheidingen (meestal ook met afbeelding)
Oorlog in blik (onderdeel van Erfgoed van de Oorlog: website met ruim 800 particuliere films)
Oorlogsgetuigen (Een stilte die spreekt)
Oorlogsgravenstichting
Oorlogsmuseum "Switch Back", Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen)
Oorlogsnalatenschappen (deze blog is een initiatief van stichting Hart voor Kamp Amersfoort in samenwerking met stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het doel is om via dit medium de families te zoeken van oorlogsslachtoffers).
Oranjehotel, Het
Oranje Vrijbuiters (website, opgezet door nabestaanden van 1 der 18 gefusilleerde leden van de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters)
Ouwestomp (Ouwestomp is een Stichting, bestaande uit oud-militairen van het Regiment van Heutsz)
Parool, Het: alle Parools uit de oorlogsdagen
Pelgrimspoort
Peloton 48 (exercitiepeloton dat een getrouw beeld geeft van de Koninklijke Landmacht uit 1948. Commandant: Kees Heidt, tevens voorzitter van het Erepeloton Waalsdorp!)
Pleinderpleinen (de volwassenen-versie van Kinderpleinen: startpagina met zeer uiteenlopende onderwerpen)
Rotterdam (site over Rotterdam 1940-1945)
Royal Canadian Legion
Sporen van de oorlog (de bomkrater, het monument, het onderduikhol. Kinderen ontdekken sporen van de oorlog in hun eigen omgeving en leren tegelijkertijd wat de invloed van oorlogsgebeurtenissen is geweest op mensen uit hun eigen omgeving. In samenwerking met het Drents Plateau zin tastbare sporen van de Tweede Wereldoorlog in het Drentse landschap opnieuw in kaart gebracht)
STICHTING Atlantikwall museum Scheveningen
Stichting Centrum '45
Stichting Herdenking Militaire Erehof ’s-Gravenhage
De Stichting heeft ten doel:
a) het organiseren van herdenkingen ter nagedachtenis aan gesneuvelde militairen bij de slag om de
    Residentie in mei 1940 en het instandhouden van herdenkingen
b) het verzamelen van gegevens, foto's en overige informatie omtrent de slag om  de residentie;
c) het fungeren als aanspreekpunt voor nabestaanden van de in de Slag om De Residentie omgekomen
    militairen;
Voorts al hetgeen daartoe met een en ander rechtstreeks en zijdelings verband houdt dat bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
Stichting Informatie WereldOOrlog Twee (STIWOT)
Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking
Stichting 1940-1945
Stichting Vriendenkring Neuengamme
De Stichting Vriendenkring Neuengamme stelt zich de volgende doelen:
  1. De nagedachtenis aan omgekomenen in het concentratiekamp Neuengamme levend houden en de nabestaanden van deze omgekomenen hierbij betrekken.
  2. De band tussen overlevenden van dit concentratiekamp bestendigen.
  3. Waar nodig en mogelijk hulp en bijstand bieden aan overlevenden en nabestaanden.
  4. Het bevorderen van samenwerking met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, met soortgelijke doelstellingen.
  5. Het binnen de Nederlandse samenleving bekendheid geven aan de gebeurtenissen in het concentratiekamp Neuengamme en de nasleep daarvan, en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.

Deze doelstellingen houden onder meer ook in dat aan nabestaanden van slachtoffers van Neuengamme zoveel mogelijk hulp wordt geboden bij het zoeken naar informatie betreffende hun omgekomen familieleden of vrienden.

Stichting "Zeeland 1939-1945" Oorlogsmuseum Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog, De
TweedeWereldoorlog.nl (hoofdsite van 'Erfgoed van de Oorlog': wegwijzer naar al het digitale materiaal)
2e Wereldoorlog: een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en voor het Joodse Volk
United States Holocaust Memorial Museum
Utrechts Archief (een uitgebreide site met verschillende databanken, waaronder de Burgerlijke Stand en het Utrechts Nieuwsblad van 1893 tot 1918!
Valkenburg, Geschiedenis Vliegveld
Verzetskinderen
Verzetsmuseum Friesland
VI CORPS (muziek uit de Tweede Wereldoorlog)
65 jaar na de Oorlog: op deze site staat, in lage resolutie, een complete versie van het tijdschrift "65 jaar na de oorlog" dat in het kader van 65 jaar eind van de Tweede Wereldoorlog in de loop van maart en en april 2010 verspreid is over Nederlandse openbare bibliotheken, serviceclubs en musea.
Vliegveld Ockenburg (deze site bevat historische informatie over het, nabij Kijkduin gelegen, voormalige vliegveld. Naast algemene geschiedenis wordt er ook ruim aandacht besteed aan de oorlogshandelingen die er plaats hebben gevonden in de meidagen van 1940)
Vliegveld Valkenburg (site over de overval op Vliegveld Valkenburg op 10 mei 1940
V2-platform (site met informatie over de plaatsen, waar de V2-raketten werden gelanceerd en opgeslagen, de plaatsen waar zij zijn neergestort en de reacties hierop van de geallieerden met bombardementen, alsmede de gevolgen van e.e.a. voor de Haagse bevolking)
Wegwijzer-site van het NIOD en het Nationaal Archief. De krachten worden gebundeld voor het inzichtelijk maken van archiefmateriaal en zal dus moeten leiden tot de vereenvoudiging van speurwerk
WO2online.nl site, die streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog. Voor een zeer brede doelgroep: van kinderen die een werkstuk voorbereiden tot ouderen die terugblikken op een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat hun eigen verleden raakt. Met een telkens wisselende online tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is WO2ONLINE.NL de centrale plek voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.
World at war (website die zich bezighoudt met het onderwerp: de 20e eeuw is een eeuw, die geteisterd is door oorlogen)
Yad Vashem
Zij kozen voor verzet