Herdenken op de Waalsdorpervlakte

Huisregels van de herdenking:

Om eer aan de stille tocht te doen en orde en uw veiligheid tijdens de herdenking te waarborgen, gelden gedurende de gehele dag deze huisregels.

1. Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

2. Volg instructies van de medewerkers op.

3. Roken is op het gehele terrein verboden.

4. Legitimatie is verplicht.

5. Geen glaswerk op het terrein.

6. Geen wapens, drugs of vuurwerk.

7. Deponeer uw vuil in de hiervoor aanwezige afvalbakken.

8. Geen hinderlijk of aanstootgevend gedrag of uitingen.

9. Niet ongewenst uiting geven van gedachtengoed via pamfletten, vlaggen, spandoeken, kleding etc.

10. Geen ongewenste intimiteiten.

11. Geen agressie, discriminatie of racisme.

12. Geen overlast door overmatig drankgebruik.

13. Fietsen, bromfietsen en scooters zijn niet toegestaan op het terrein.

14. U dient gepaste kleding behorende bij een herdenking te dragen.

15. Gedurende de gehele dag van de herdenking zijn er fotografen van de organisatie en pers aanwezig om foto’s en / of videobeelden te maken. U stemt ermee in dat deze beelden voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.

16. Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.

17. Op grond van gedrag op en rond het terrein kan u de toegang ontzegd worden.

18. Bij het betreden van het terrein aanvaardt u automatisch deze huisregels.

De stoet
Het begin van de stoet wordt gevormd op de zijweg van de Oude Waalsdorperweg, voorbij de parkeerplaats van de schietbaan (ten opzichte van voorgaande jaren een stuk verderop op de bestaande route, zie plattegrond) en bestaat uit twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door familie/nabestaanden van de op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders en enkele genodigden. De tweede groep bestaat uit belangstellenden.

Beide groepen zetten zich om 19.25 uur in beweging en gaan dan richting monument. De aankomst bij het Monument op de Waalsdorpervlakte is rond 19.40 uur. Om even voor acht uur stopt de klok met luiden en klinkt op de Waalsdorpervlakte het ‘Signaal Taptoe’. Hierna volgen de twee minuten stilte en aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld. Na deze plechtigheid lopen de groepen langs het monument en brengt iedereen op zijn/haar eigen wijze een eerbetoon aan alle in de oorlog geëxecuteerde verzetsstrijders. Ook mogen er bloemstukken of kransen neergelegd worden op het monument. Meegebrachte bloemen worden vóór het monument, onder aan de Nederlandse driekleur gelegd.

Iedereen, ongeacht rang of stand, bezoekt deze herdenking op persoonlijke titel. Er worden om die reden ook geen toespraken gehouden en er is ook geen volgorde van wie wanneer een krans mag leggen. Het Erepeloton Waalsdorp probeert de oorspronkelijke gedachte van deze herdenking, die spontaan na de oorlog op deze plek is ontstaan, in stand te houden.

Aanvullende informatie voor bezoekers
Het kan soms erg koud zijn tijdens de herdenking (met name na zonsondergang!). Houdt u daarom rekening met de kleding van, met name, de kinderen. Voorts moet u er rekening mee houden dat de herdenking enige uren in beslag neemt, uiteraard afhankelijk van uw plek in de stoet. De laatste belangstellende arriveert meestal zo rond 22.00 uur bij het monument.

Opmerkelijke herdenking
In 2015 vierde Nederland 70 bevrijding. Mede hierdoor en het mooie weer trok trok de herdenking meer dan 3.700 bezoekers. De laatste bezoeker liep om 23.45 uur langs het monument. De herdenking verliep anders dan anders: even voor 21.00 uur brak de klepel van de Bourdonklok af. De herdenking ging uiteraard wel verder, maar nu als werkelijke stille tocht.

Herdenking 2021