Hendrikus Wilhelmus Bouwman
Geboren 21-02-1902 te Utrecht
Beroep Typograaf / Lid verzet
Burgerl.staat Gehuwd, 1 zoon, 4 dochters
Begraafplaats Lichaam nimmer gevonden/ge´dentificeerd
Naam opgenomen in Gedenkboek nummer 36 (zie http://www.oorlogsgravenstichting.nl)
Wellicht dat het lichaam begraven ligt op het Ereveld te Loenen, waar thans nog 27 niet-ge´dentificeerde lichamen, gevonden op de Waalsdorpervlakte, begraven liggen
Klik op foto's voor grotere afbeeldingen
Hendrikus Wilhelmus Bouwman werd geboren op 21 februari 1902 te Utrecht. Hij was typograaf te Rotterdam.

Over het lot van de heer Bouwman is veel onduidelijkheid. Hij is op 3 mei 1943 door de Duitsers gefusilleerd, doch de precieze locatie is nimmer bekend gemaakt. Zijn lichaam is ook nimmer officieel aan de familie overgedragen. Een van de dochters heeft het overgrote deel van haar leven getracht deze informatie te achterhalen, doch zij is helaas zonder resultaten overleden.
Haar neef, Henk Bouwman, heeft de draad van deze zoektocht opgepakt, nadat hij vernomen had dat er plannen bestonden van de niet-ge´dentificeerde slachtoffers DNA-materiaal af te nemen en deze te matchen met familieleden. Van de Waalsdorpervlakte zijn 28 lichamen geborgen die naamloos zijn begraven op de Erebegraafplaats te Loenen. Het vermoeden bestaat dat Hendrikus Wilhelmus Bouwman zich hieronder bevindt. In 2008 is een werkgroep gevormd, die zich hiermee bezig houdt.

Op deze pagina zal een overzicht van de zoektocht door mevrouw Henny de Rooy-Bouwman worden opgenomen, aangevuld met de resultaten van haar neef, Henk Bouwman.
12-08-2008 Interview met Henk Bouwman in Utrechtse bijlage van het Algemeen Dagblad
07-08-2008 Reportage over Henk Bouwman van RTV Utrecht (volgt)
02-08-2008 Radio-interview met kleinzoon Henk Bouwman d.d. 2 augustus 2008 bij Tros Nieuwsradio
sept. 2006 Interview door mevrouw Truus de Witte met mevrouw Henny de Rooij-Bouwman, de dochter van Hendrikus Wilhelmus Bouwman

 TERUG NAAR EXECUTIES 1943