Doneren

Het Erepeloton Waalsdorp heeft tot doel jaarlijks een herdenking te verzorgen die de nagedachtenis aan de slachtoffers waardig is. Als u deze doelstelling een warm hart toedraagt en u wilt bijdragen aan het voortbestaan van deze herdenking, kunt u een donatie doen.

Sinds 1 januari 2009 wordt de Vereniging Erepeloton Waalsdorp door de Belastingdienst aangemerkt als ‘goed doel’ of, zoals dat officieel heet: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie aan onze vereniging is derhalve aftrekbaar van de belasting!

U kunt het bedrag van uw keuze overmaken op:

IBAN NL67 INGB 0000 6499 75
t.n.v. Erepeloton Waalsdorp
o.v.v. ‘Donatie’.

Of u kunt gebruik maken van onderstaande link om direct via iDeal te doneren:

Doneer via Ideal

Het zou fijn zijn als u uw donatie aankondigt via een e-mail (secretaris@erepeloton.nl), met daarin uw gegevens. Als u prijs stelt op een kwitantie kunt u dat in diezelfde mail bekend maken.