Doneren

Sinds 1 januari 2009 wordt de Vereniging Erepeloton Waalsdorp door de Belastingdienst aangemerkt als ‘goed doel’ of, zoals dat officieel heet: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw donatie aan onze Vereniging is derhalve aftrekbaar van de belasting!

Het Erepeloton Waalsdorp heeft tot doel jaarlijks een herdenking te verzorgen die de nagedachtenis aan de slachtoffers waardig is. Als u deze doelstelling een warm hart toedraagt en u wilt bijdragen aan het voortbestaan van deze herdenking, kunt u een donatie doen.

U kunt het bedrag van uw keuze overmaken op:
rekening NL67 INGB 0000 6499 75 ten name van Erepeloton Waalsdorp, onder vermelding van ‘donatie’.

Het zou fijn zijn als u uw donatie aankondigt via een e-mail (secretaris at erepeloton.nl), met daarin uw gegevens. Als u prijs stelt op een kwitantie kunt u dat in diezelfde mail bekend maken.