Doelstelling

Het doel van de vereniging is:

  1. Trouw aan het Huis van Oranje en het Vaderland.
  2. Het vervullen van de ereplicht jegens de in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en elders gevallen verzetsstrijders door middel van een hen waardige herdenking, jaarlijks te houden op de avond van de vierde mei op de Waalsdorpervlakte en te organiseren door de vereniging.
  3. Verzet tegen iedere vorm van dictatuur en tegen alle krachten die, direct of indirect, de restauratie van dictatuur, in welke vorm dan ook, nastreven.

De vereniging telt op dit moment 75 leden. Slechts enkele leden van de oorspronkelijke ‘Erewacht en Ordedienst’ zijn nog in leven en actief betrokken bij de jaarlijkse dodenherdenking. De plaatsen van de overledenen worden door anderen, die de vereniging een warm hart toedragen, opgevuld.

Uitbreiding van de vereniging vindt plaats door:

  • Spontane aanvraag om lid te mogen worden van de vereniging.
  • Recommandatie van één van de leden.

De werkzaamheden van de vereniging bestaan o.a. uit:

  • coördineren van de samenwerking tussen de vele instanties en bedrijven
  • het in orde brengen van de Vlakte (het plaatsen van hekken en/of paaltjes, enz.)
  • het hijsen en strijken van vlaggen op de Vlakte
  • het opzetten van tenten en het plaatsen van stoelen
  • en het regelen van nog vele andere zaken

De vele bezoekers van de herdenking en het toenemend aantal jongeren, die de herdenking bezoeken, stimuleren de vereniging door te gaan met haar werk. De herdenkingsplechtigheid op de Waalsdorpervlakte staat bekend als de herdenking voor de ‘Gewone Man / Vrouw’. Er worden geen toespraken gehouden en hoogwaardigheidsbekleders bezoeken de herdenking op persoonlijke titel en vaak incognito. De kop van de stoet  wordt gevormd door  de nabestaanden van de slachtoffers en een aantal genodigden, zij worden gevolgd door de vele (jaarlijks ±3000) belangstellenden.