Bourdonklok

De Bourdonklok luidt in 1959Enige jaren na de bevrijding ontstond het plan om ook in Den Haag een waardig monument op te richten ter herdenking aan de gruwelijkheden van de oorlogsjaren.  ‘s-Gravenhage begon een actie onder de bevolking van Den Haag en op 30 april 1959 werd de op de Waalsdorpervlakte opgestelde klok met een rede van de oud-ministerpresident uit de Londense periode, prof. mr. P.S. Gerbrandy, plechtig aan het gemeentebestuur overgedragen als een dankoffer van de Haagse burgerij. Bij de overdracht van de klok zei de toenmalige burgemeester van Den Haag, dat de klok gegoten is ‘als een even suggestieve als ingetogen uitnodiging om op deze Vlakte in te keren en eerbiedig te gedenken. De Waalsdorpervlakte heeft met deze klok een stem gekregen die in haar bronzen klank over stad en landschap kan vermanen en aansporen, van geslacht tot geslacht, dat de vrijheid een broos en bedreigd bezit.

Op de bovenrand van de klok staat aan de voorzijde: ‘Stichting Oorlogsmonument 1940-1945 ‘s-Gravenhage‘ en op de achterzijde de namen:
Mr P.S. Gerbrandy, voorzitter
Mr. A.C. Stas, secretaresse
Jhr. D.W. Sickinghe
A.S.M. van Schendel
Maj. H. Koot
Dr. L. Neher
Mr. J.G. Wittkampf
B.J.M. Bekman
Mr R.S. Gebel, adj. secretaris

De klok is gegoten bij de firma Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel en zij laat bij iedere 4 meiherdenking op de Waalsdorpervlakte haar bronzen stem horen als duizenden mensen voorbij de fusilladeplaats trekken. Daarnaast wordt de klok ook geluid tijdens de uitvaart van de huidige vorst(in), diens voorganger(s) en directe opvolger/ster (en hun respectieve partners): vanaf het moment van vertrek van de stoet tot aan de aankomst bij de kerk te Delft. Dit vond voor het laatst plaats op 11 december 2004 tijdens de uitvaart van ZKH Prins Bernhard. Op 23 juli 2014 luidde de imposante Bourdonklok voor het laatst buiten 4 mei; op die dag kwamen de eerste slachtoffers van vlucht MH17 thuis op Eindhoven Airport.