Overzicht van relevante boeken, waar de Waalsdorpervlakte in genoemd wordt, danwel een op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsheld
Thans bevat het overzicht titels van voornamelijk boeken in het bezit van de webmaster. Aanvullingen zijn uiteraard welkom!
ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
978-90-820036-1-1 2013 Danger Close Marco Kroon / UHB Uitgevers
9789035134409 2011 Rondom de stilte Rob van Ginkel / Prometheus
905911681x 2008 Een Mythe aan Scherven Peter Kruit / ASPEKt
Scriptie 2008 4 en 5 mei - Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 1945 - 1975 Drs. Ilse Raaijmakers, Ph.D.candidate, Department of History, Maastricht University
978 90 77490 29 7 2008 De Beethovenfout Ron de Vos / Uitgeverij Lemmens
97 80771026225 2008 The Occupied Garden Kristen den Hartog & Tracy Kasaboski / McClelland & Stewart
2008 De kinderen van de tuinder Kristen den Hartog & Tracy Kasaboski / Artemis
(geen) 2006 De KnokPloeg - Schimmen uit het verleden G. Gunnink/
Boom Courantenuitgeverij
90 5911 343 8 2006 Een na-oorlogse moord in mei '45 Frits de Boer / Uitgeverij Aspekt
90 7176 714 0 2006 Verzetsmensen vernoemd in Vrijheidsakker A.M. Overwater
Gemeente Barendrecht
978 90 7543 413 2 2005 Brand bij de Wehrmacht! - verzetsgroep 'De Vonk', Den Haag 1942-43 Bert van Gelder / De Zilverdistel
2005 Opdat wij niet vergeten B. Faber sr. en L. van Wijk/
Drukkerij De Bink, Leiden
90 1209 485 2 2005 De Eerebegraafplaats te Bloemendaal Peter H. Heere en
Arnold Th. Vernooij

Sdu Uitgevers
90 8074 819 6 2005 Daarom, Den Haag Wean
90 5429 181 8 2004 Soldaat in verzet - De belofte die Jan Verleun het leven kostte Do du Preez-Verleun en Pauline Wesselink/
Conserve
90 6455 474 9 2004 Den Helder in de Tweede Wereldoorlog Rens Schendelaar/
Helderse Historische Vereniging
90 1208 756 2 1999 Ereveld Loenen Jan Heerze/Jack Kooistra/ Johan Teeuwisse
Sdu Uitgevers
90 8044 481 2 1998 Bajes in de duinen Jan Maarten Terwiel/
Penitentiair Complex Scheveningen (PCS)
90 7176 707 8 1996 De Geuzen van 1940 A.M. Overwater/
uitgegeven in eigen beheer
90 9008 160 7 1995 Gemeente Naaldwijk 1940-1945 Drs. C.J.M. Bentvelzen, P.A. Smit en Drs. P.A. Vreugdenhil/Gemeentearchief Naaldwijk en Naaldwijkse Oranjeverenigingen
90 6868 124 9 1995 Om nooit te vergeten / Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de tweede wereldoorlog Mies Bouhuys en Boris Klatser/
Uitgeverij Thoth, Bussum
90 6410 290 2 1995 Richard Barmé, het korte leven van een scholier, Engelandvaarder, geheim agent en repressaille-slachtoffer Eddy de Roever/
Hollandia, Baarn
90 1208 001 0 1993 'Zeg mij aan wien ik toebehoor' dr. C.M. Schulten/
Sdu Koninginnegracht
90 2426 304 2
90 2422 389 X
1989
1989
Het Grote Gebod, deel I en II (4e druk)
Registers, behorende bij Het Grote Gebod
Gedenkboekcommissie/
J.H. Kok B.V., Kampen en
H. Nelissen, Bilthoven
90 6471 227 1 1989 Hun naam leeft voort...! W.A. Brug/
Repro Holland B.V., Alphen aan den Rijn
90 7068 216 8 1988 De twee gezichten van de bezetting Louis Zweers + Tineke Luijendijk/Sijthoff Pers
90 1403 462 8 1985 Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis C.C. van den Heuvel en W.J.C. Tensen/
Samsom
90 2420 185 3 1980 Sta een ogenblik stil... Wim Ramaker en Ben van Bohemen/
J.H. Kok B.V., Kampen
90 235 8091 5 1974 De zaak Antonius van der Waals Frank Visser/Forum Boekerij. Ad. M.C. Stok Zuid-Hollandsche uitgeversmij B.V., Den Haag
  1972 De Binnenlandse Strijdkrachten - II G.J. van Ojen Jr/ Staatsuitgeverij 's-Gravenhage
  1972 De Binnenlandse Strijdkrachten - I G.J. van Ojen Jr/ Staatsuitgeverij 's-Gravenhage
90 274 5927 4 1965 De Geuzen Harry Paape/
Het Spectrum, Utrecht
  1965 's-Gravenhage 20 jaar vrij Gemeente 's-Gravenhage
1965 Ik néém het niet! Evert Werkman/
A.W. Sijthoff, Leiden
1965 Nee en nog eens nee Han G. Hoekstra en Evert Werkman/
N.V. Het Parool, Amsterdam
1960 Volk in verdrukking en verzet, 1940-1945 J.W. Rengelink en I. Mug/
Mubro - N.V. Drukkerij Dico, Amsterdam
1951 Het Grote Gebod, deel I en II Gedenkboekcommissie/
J.H. Kok B.V., Kampen en
H. Nelissen, Bilthoven
  1947 Gedenkboek van het Oranje Hotel E.P. Weber/
H. Nelissen, Amsterdam
1946 De muren spreken A. Dubois/
J.N. Voorhoeve, Den Haag
1946 Studenten onder de bezetting F.W. Blase/
Kirchner, Amsterdam
1945 Eerebegraafplaats Focus N.V., Bloemendaal
1945 "In deze bajes..." K. de Fries/
Uitg.mij W. de Haan N.V., Utrecht
1945 Tusschen de mazen van SD en Gestapo in het "Oranje Hotel" Jos. Verstraeten/
Henri Bogaerts N.V., Boxtel
???? Geuzengedachten in de bezettingsjaren 1940/1945 Peter de Geus/
Dijkstra's Uitgeverij Zeist