Bestuur Vereniging Erepeloton Waalsdorp

de heer D. (Donald) van Pelt, Voorzittervoorzitter [@] erepeloton [.] nl
de heer R.P.M. (Roger) van Venrooij, plv. Voorzitterplv.voorzitter [@] erepeloton [.] nl
mevrouw P.J. (Pauline) Mos, Secretarissecretaris [@] erepeloton [.] nl
Postbus 1000
Box E 0405
2260 BA  LEIDSCHENDAM
de heer E. (Erik) Hoogink, PenningmeesterNL 67 INGB 0000 6499 75
t.n.v. Erepeloton Waalsdorp
de heer A. (Arno) Budde
mevrouw K. (Kitty) Heij
de heer R.M. (Robin) Kamerman, Webmasterwebmaster [@] erepeloton [.] nl

(In bovenstaande samenstelling is het bestuur in functie sinds 23 maart 2024)