het dagelijks bestuur
de heer D. (Donald) van Pelt, Voorzittervoorzitter [@] erepeloton [.] nl
de heer R.P.M. (Roger) van Venrooij, plv. Voorzitterplv.voorzitter [@] erepeloton [.] nl
de heer V.W.G.C. (Vincent) Gaal, Secretarissecretaris [@] erepeloton [.] nl
Postbus 1000
Box E 0405
2260 BA  LEIDSCHENDAM
de heer E. (Erik) Hoogink, PenningmeesterNL 67 INGB 0000 6499 75
t.n.v. Erepeloton Waalsdorp
en de commissarissen
de heer A. (Arno) Budde
de heer D.T. (Dick) Groenendijk
de heer J.J. (Jacob) Fresco, Webmasterwebmaster [@] erepeloton [.] nl