het dagelijks bestuur
de heer V.W.G.C. (Vincent) Gaal, voorzittervoorzitter [@] erepeloton [.] nl
mevrouw G.S. (Wendy) Broer-van der Hak, secretarissecretaris [@] erepeloton [.] nl

Postbus 1000
Box E 0405
2260 BA  LEIDSCHENDAM

de heer G. (Gerrit) Gaal, penningmeesterNL 67 INGB 0000 6499 75
t.n.v. Erepeloton Waalsdorp
en de commissarissen
de heer A. (Arno) Budde
de heer D.T. (Dick) Groenendijk
de heer D. (Donald) van Pelt
de heer R.P.M. (Roger) van Venrooij