Schoolvereniging Wolters uit Den Haag heeft het Monument op de Waalsdorpervlakte geadopteerd. Jaarlijks komen de leerlingen in de maand april naar het monument voor een kranslegging.
Voorafgaand aan deze kranslegging krijgen de leerlingen uitleg over de historie van deze beladen plek, een aantal leerlingen draagt de zelfgeschreven gedichten voor, er wordt een minuut stilte in acht genomen en zij zingen (uit het blote hoofd!) het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.
Op 4 mei mag een afvaardiging van deze leerlingen helpen met het luiden van de Bourdonklok na 20.15 uur. Onder de knop 'verslagen' is te lezen hoe de leerlingen het bezoek aan het Monument ervaren en het luiden van de Bourdonklok
     
Gedichten Verslagen  


©Copyright
Alle rechten van de gedichten liggen bij de auteurs

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's en verslagen.