Zowel in 2006 als in 2007 werden wij als organisatie geconfronteerd met enorme warmte tijdens de herdenking. In 2007 was er zelfs sprake van extreme droogte, die weken voorafgaande aan de herdenking was ingezet. Dit brengt in het duingebied extra risico's met zich mee. Een deel van onze fakkels hebben wij toen niet gebruikt uit veiligheidsoverwegingen.
Met ingang van 2008 sponsort Fire Control uit Den Haag zo veel handblus-middelen (van 9 kg elk) als nodig, zodat alle mogelijke risico's tot een nóg kleiner minimum beperkt zullen blijven. Een zeer mooie geste van dit bedrijf dus, waarvoor we ze heel hartelijk danken!!!
 
plv.voorzitter Vincent Gaal met poloshirt Fire Control

© 2009, Gerrit Gaal

de door  Fire Control gesponsorde handblusmiddelen (HBM's) © 2009, Jan Louis van den Oever - EW-fotograaf

 TERUG NAAR SPONSORS