Klepel Bourdonklok breekt af tijdens luiden herdenking 4 mei

Column Sjaak Bral


Column van Sjaak Bral in het AD van 5 mei 2015, met toestemming van Sjaak geplaatst, waarvoor dank!
Op donderdag 12 november 2015 zal de nieuw-gegoten klepel in de Bourdonklok gehangen worden. Koninklijke Eijsbouts heeft de nieuwe klepel uit één stuk gegoten.
Naar verwachting zullen ambtenaren van de Gemeente Den Haag de klepel de duintop op dragen, waar de Bourdonklok staat. Dit zal een flinke klus worden, daar het gewicht van de klepel niet onaanzienlijk is. De klok in zijn geheel weegt 5.000 kilogram....
Alhoewel de Gemeente Den Haag eigenaar is van de Bourdonklok, is het geld voor de nieuwe klepel bijeengebracht door het Nederlandse volk in zowel binnen- als buitenland. De klok zelf is indertijd ook door burgers bij elkaar gespaard, zij het dat dat gebeurde door Hagenaars en Hagenezen.
De cheque voor de nieuwe klepel zal rond 12.00 uur ter plekke door de voorzitter van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp (Vincent Gaal) aan de Burgemeester van de Gemeente Den Haag (de heer Jozias van Aartsen, tevens beschermheer van het Erepeloton Waalsdorp) overhandigd worden. Hiermee blijft de Bourdonklok moreel gezien van het Nederlands volk, terwijl de Gemeente Den Haag de wezenlijke eigenaar blijft.
Met een slotdonatie door de heer De W. uit Leidschendam, is het benodigde bedrag door een enorm aantal burgers bij elkaar gebracht!! Het bestuur van het Erepeloton Waalsdorp is heel erg onder de indruk van het feit dat er zo ontzettend veel mensen begaan zijn met de herdenking op de Waalsdorpervlakte en zich hebben ingezet om de Bourdonklok weer van een klepel te voorzien, zodat de herdenking in 2016 weer een Stille Tocht mèt klokgelui gaat worden!

Dit alles heeft diepe, diepe indruk op ons gemaakt en wij willen IEDEREEN die zijn/haar steentje (centje) heeft bijgedragen vanuit het diepst van ons hart bedanken!
Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop.

NIEUWSUPDATE 12-05-2015
Vandaag is het restant van de klepel uit de Bourdonklok verwijderd door Koninklijke Eijsbouts (zie onderstaande foto's). We hebben vernomen dat er een gietijzeren klepel terug zal komen, die uit 1 stuk bestaat.
Koninklijke Eijsbouts is de rechtsopvolger van Petit & Fritsen, de klokkengieter die in 1959 de klok gegoten heeft.
 
 
NIEUWSUPDATE 11-05-2015
Lieve, beste mensen in Nederland (en Engeland!!), het gaat lukken! Koninklijke Eijsbouts, de klokkengieterij die Petit en Fritsen (de gieterij die ons aller Bourdonklok heeft gegoten in 1959) heeft overgenomen, heeft begroot met de natte vinger, dat het € 3.000,00 zou gaan kosten om een nieuwe klepel in de klok te hangen. Dit bedrag is vandaag (11 mei 2015) op een haar na gehaald!! Het gaat dus lukken de welbekende bronzen stem op 4 mei 2016 weer als vanouds te laten klinken tijdens de gehéle herdenking! En dat zonder welk subsidiepotje dan ook, maar recht uit het hart van de bevolking.
Vanuit ONS hart danken wij iedereen die welk bedrag dan ook heeft overgemaakt. Elk beetje hielp om tot dit prachtige resultaat te komen.
DANK U ALLEN!!!! Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop!!!
Zie ook onze facebookpagina (Erepeloton Waalsdorp)!
De Vereniging Erepeloton Waalsdorp was met stomheid geslagen toen de klepel van de zo bekende Bourdonklok even voor 21.00 uur afbrak. De vrijwilligers van Scoutinggroep De Jaguars waren minstens zo verbaasd.
Wat nu? Op dit moment weet niemand nog iets zeker. Wel heeft het bestuur van de organiserende vereniging besloten dat de klok van en voor het volk moet blijven. Destijds is bij de Haagsche burgerij geld ingezameld voor een oorlogsmonument. Met de verzamelde 42.000 gulden is uiteindelijk de Bourdonklok aan het al bestaande verzetsmonument op de Waalsdorpervlakte neergezet. De klok werd op 30 april 1959 door de burgerij overgedragen aan de gemeente 's-Gravenhage.
De enige instantie die deze klok luidt is de Vereniging Erepeloton Waalsdorp en die is dus van mening dat de klok niet gerepareerd moet worden van overheidsgelden of subsidies. De herdenking wordt immers ook nog altijd zonder subsidies van welke vorm dan ook georganiseerd.
Met ingang van vandaag kan men geld doneren onder vermelding van 'herstel Bourdonklok'. U kunt uw (hoe klein ook) overmaken naar rekening nummer NL67INGB0000649975. Als men daarbij vermeld 'herstel Bourdonklok', komt het gedoneerde geld in zijn geheel toe aan de reparatie van ons aller Bourdonklok.
 DONEREN VOOR HERSTEL BOURDONKLOK

 TERUG NAAR NIEUWS