Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
Overig:
Haagsch verzet
Professioneel gefotografeerd (Jos van Leeuwen)
(photographs made by professional - Jos van Leeuwen)
Polygoon-journaal bevrijding 1945: "5 jaren verzet"
(bron: Polygoon/Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, schriftelijke toestemming d.d. 11 mei 2005)
Opbouw Monument
(building of the Monument)
Opgravingen (bevat schokkende beelden!!)
(exhumations - shocking images!!)


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.