Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
De herdenking van 4 mei 2017:
Foto's van de voorbereidingen en de herdenking, gemaakt door Henk de Kok uit Nootdorp
Overig 2017:
Tekeningen, gemaakt door Edin, van de herdenking op 4 mei 2017:
Het luiden van de Bourdonklok
Kees ten Ham, onze hoornblazer (Signaal Taptoe Infanterie)
Theo Wempe, ons erelid en oud-verzetsstrijder
 


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van vereniging Erepeloton Waalsdorp

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.