Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
De herdenking van 4 mei 2011:
Uitzending dodenherdenking 4 mei 2011,verzorgd door RTL. Commentaarstem: Suzanne Bosman
Foto's van de herdenking, gemaakt door EW-fotograaf Jan Louis van den Oever
Videoverslagje van ANP (via website Reformatorisch Dagblad)
Foto's van de voorbereidingen voor de herdenking: de brandweer benat het monument op 3 mei ivm code-rood in het duingebied
Foto's van de voorbereidingen voor de herdenking: de mannen van Joulz zijn op 3 mei al in de weer met het testen van de leidingen en het proefbranden
Overig 2011:
Foto's van de rondleiding van groep 7 van de OBS Benoordenhout uit Den Haag op 9 mei 2011 en van groep 7 van de OBS De Vos uit Voorschoten, eveneens op 9 mei 2011
Foto's van de rondleiding leerlingen van de 3e klas van het Montaigne Lyceum uit Den Haag d.d. 27 april 2011
Foto's van de schoonmaak van het Monument door Glenn van ICS uit Zoetermeer d.d. 22 april 2011


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.