Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2010:
Uitzending dodenherdenking 4 mei 2010,verzorgd door RTL. Commentaarstem: Suzanne Bosman
Foto's van Jan Louis van den Oever van de herdenking van 4 mei 2010
Foto's van Jan Louis van den Oever van de voorbereidingen voor de herdenking van 4 mei 2010
Overig 2010:
Foto's van de herdenking van het Oranjehotel en het Monument op de Waalsdorpervlakte, dat desgewenst aansluitend bezocht kon worden
Fotoreportage van de jaarlijkse kranslegging door leerlingen van de Schoolvereniging Wolters, die daarbij zelfgeschreven gedichten voordroegen en het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus zongen. De bijzonder mooie gedichten van įlle 60 leerlingen zullen zo spoedig mogelijk op deze site verschijnen!
De kranslegging viel samen met opnamen door RTL (ten behoeven van de mini-documentaire die tijdens de herdenking op 4 mei wordt uitgezonden) van oud-verzetsstrijder, de heer Theo Wempe en 7 leerlingen van het Montaigne Lyceum, die op 4 mei 2010 zullen helpen met het luiden van de Bourdonklok:
Rowan Enderman, Daisy Grouwstra, Eveline Hoogerwerf, Shirley Nikken, Sharina Overmeer, Wies Rebels en Muriėl Wassink
Fotoreportage van het testbranden van een van de flambouwen op 26 april 2010 door Hoofdsponsor Joulz
Groepsfoto van  het 101 CIS Bataljon aan het einde van de rondleiding op de Waalsdorpervlakte, dat deel uitmaakte van de oefening Pigeons Reunited op 8 april 2010


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.