Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2008:
Bevrijdingsdag (5 mei)
Link naar de tv-registratie van RTL
Herdenking (4 mei)
Radio-interview door Vincent Veenman voor Studentenradio Leiden met EW-voorzitter Kees Heidt
Voorbereidingen (4 mei - Jan Louis van den Oever)
Voorbereidingen (4 mei - overige fotografen)
Overig 2008:
Onthulling van het informatiebord van het Erepeloton Waalsdorp op de Waalsdorpervlakte d.d. 24 april 2008
Jaarlijks bezoek groep 7 en 8 van de Wolters Schoolvereniging d.d. 24 april 2008
Bezoek leden van de Lion's Club Scheveningen en hun partners aan de Waalsdorpervlakte voor een rondleiding
Heronthulling Monument Oranje Vrijbuiters


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.