Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2007:
Bevrijdingsdag (5 mei)
Herdenking (4 mei)
Voorbereidingen (4 mei)
Nieuws 4 mei televisiezender RNN7 (interview Wendy Broer-van der Hak)
Overig 2007:
Jaarlijks bezoek groep 7 en 8 van de Wolters Schoolvereniging d.d. 24 april 2007
Opnamen Die Haghe Sanghers (april 2007) t.b.v. minidocumentaire tijdens dodenherdenking bij RTL
Opnamen interviews en zang Die Haghe Sanghers (april 2007) t.b.v. minidocumentaire tijdens dodenherdenking bij RTL
Fietspad 10 door de Waalsdorpervlakte (maart 2007)
Herdenking februaristaking 25 februari 2007
Overdracht 6 helmen door Fort aan den Hoek van holland

Overdracht 6 helmen door Fort aan den Hoek van holland

Excursie Erepeloton Waalsdorp, gesponsord door Connexxion


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.