Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2006:
Opruimen dennenappels 17 mei
Monument op 5 mei
Herdenking (4 mei)
Voorbereidingen (4 mei)
Overig 2006:
Bezoek van groep 8 van school de Kameleon uit Alphen aan den Rijn aan het Monument op 27 april 2006
Jaarlijks bezoek groep 7 en 8 van de Wolters Schoolvereniging d.d. 27 april 2006
Plaatsing van verwijsborden en bankjes op de Waalsdorpervlakte d.d. 25 april 2006
Fotoreportage van officiŽle onthulling van 23 straatnamen in de wijk Vrijheidsakker in Barendrecht op zaterdag 15 april 2006
Reportage van TV Rijnmond van officiŽle onthulling van 23 straatnamen in de wijk Vrijheidsakker in Barendrecht op zaterdag 15 april 2006
Algemene Ledenvergadering Erepeloton Waalsdorp 30 maart 2006: uitreiking Erelid-pins aan Gerard Jansen en Vincent Gaal, uitreiking gouden pins (40+jarig lidmaatschap Erepeloton) aan Dik Gaal en via Hans Kamersman aan Bert Kamerman. Ook Piet Gaal zal (op 4 mei a.s.) een gouden pin ontvangen.
(annual meeting of all members of the Erepeloton Waalsdorp: special honorable membership decorations for Gerard Jansen and Vincent Gaal and golden decorations for Dik Gaal and (through his son Hans Kamerman) Bert Kamerman (40+years membership). Piet Gaal will also receive a golden decoration.
Cel 601, een van de 'doodencellen' van het Oranjehotel, gefotografeerd door Jan Louis van den Oever
Bezoek Consuls van de Oorlogsgravenstichting aan de Waalsdorpervlakte (14 september 2005)


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.