Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2004:
Uitzending 2vandaag (EO) 5 mei 2004: interview met Vincent Gaal
(toestemming EO d.d. 12 mei 2005)
Herdenking 4 mei 2004
(commemoration May 4th 2004)
Voorbereidingen op 4 mei 2004
(preparations May 4th 2004)
Voorbereidingen op 3 mei 2004
(preparations May 3rd 2004)
Overig 2004
Uitvaart Prins Bernhard 11 december 2004
(funeral Prince Bernhard December 11th 2004)
Uitvaart Prinses Juliana 30 maart 2004
(funeral Princess Juliana March 30th 2004)
   


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.