Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 1949:
Filmfragment (vermoedelijk Polygoon) van de herdenking van 4 mei 1949
   


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.