Fotoreportages/filmpjes/radio-uitzendingen
Fotographic impressions and films/tv-recordings
 
De herdenking van 4 mei 2006:
Herdenking 1946
commemoration 1946
De allereerste Nationale Dodenherdenking in Nederland vond plaats op 3 mei 1946 op de Waalsdorpervlakte. Afgesproken was dat de dodenherdenking plaats zou vinden aan de vooravond van de viering van de bevrijding. Voor de viering van de bevrijding was de datum 5 mei afgesproken. In 1946 viel 5 mei echter op een zondag en daarmee werd de dag (vanwege de toen nog nationale behoefte aan de zondagsrust) ongeschikt voor het vieren van feest.
De eerste bevrijdingsdag werd daardoor gevierd op zaterdag 4 mei, met als gevolg dat de eerste Nationale Dodenherdenking plaatsvond op vrijdagavond 3 mei.
   


©Copyright
Alle rechten voorbehouden

Alle foto's, filmpjes en artikelen van deze website zijn beschermd door copyright en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging of anderszins rechthebbenden.

Informatie hierover kunt u verkrijgen via het
e-mailadres van de vereniging 'Het Erepeloton Waalsdorpp'

De vereniging heeft toestemming van alle rechthebbenden, voor de gepubliceerde gedichten, foto's, films en artikelen.