Waalsdorpervlakte
  In de lijn der verwachtingen:
jij, jij, jij, jij en ik met de rug
naar de schutters toe. Angst
die dusdanig overweldigend
is dat hij als een berustings-
vacum over ons hangt. De
officier van dienst werpt een
blik op zijn gouden klokje:

Nog twee minuten te gaan.

Wij staan hier voor het peloton
en naderen de kopgroep die
ons voorging. Nog n keer
spannen wij de kaken aan en
spugen kopschuw op de cour
voor ’t vertreden van de voeten.

Opponenten van de ergste soort,
erg lastig te bekeren.

In de loop der geschiedenis:
zij, zij, hij, zij en ik met de nek
naar het schootsveld gekeerd.
Trots die dermate aanmatigend
is dat hij ’n onaantastbaarheids-
schild over ons uitschudt. Zijn
superieur geeft de schutter
een veelzeggend knikje:

Nog een minuut te gaan.

Wij wachten het startschot af en
wij weerstaan de laffe lokroep
van het weerwoord. Een laatste
maal verbijten wij de tongen en
we spreken moed der wanhoop
in vol schuld geschoven schoenen.

Proponenten van het eerste uur, als
eerst te fusilleren.

Omdat het eenmaal tot ons kwam
en wij beseften dat we iets te zeggen
hadden… iets van ‘n zeker gewicht.

M.J.C.A. 7 december 2005

Dit gedicht is op de website van het 'Erepeloton Waalsdorp' gepubliceerd met toestemming van de auteur, M.J.C.A. Stout Vuurland (1976), die 'behoort tot de nieuwe generatie schrijvers/dichters. Ruim tien jaar geleden begonnen als rijmelaar met meer talent dan kunde, ontworstelde hij zich stapsgewijs aan zijn onvermogen. Thans zijn er weinig gebieden meer binnen de letterkunde waar hij niet op zijn minst aan gesnuffeld heeft', aldus het citaat van de intro van zijn website

Waalsdorp (1985)

waalsdorp

Sjabbesavond
 
Het lied der achttien dooden

Ongenoemde doden
13 maart 1941

Verzet 4 mei 1998 Dodenherdenking

Kindertransport Westerbork

Kinderen van Auschwitz !!

De klok eventjes stilgezet

4 mei, dodenherdenking

DE ‘’STILLE’’ OORLOGSKINDEREN ‘’40’’ – ‘’45’’!

'Ik vraag me af'

'Tranen'

'Herdenken'

 TERUG NAAR GEDICHTEN