Johannes Klingen

Johannes Klingen, geboren 22 februari 1913 te Gilze-Rijen.

Woonde als "Broeder Joseph" in het Broederhuis. "Sint Jean Baptiste de la Salle" aan de Herenweg in Heemstede.

Hij bezat een Geniale aanleg. "Er ist ein Genie", hebben de Duitsers zelfs van hem verklaard. Zo was hij bijvoorbeeld een expert op het gebied van de radio-techniek. Al vůůr de oorlog had hij patent aangevraagd voor een uitvinding die het draadloos besturen van (miniatuur)vliegtuigen inhield. Met zijn eigen zend-installatie zond hij berichten uit naar alle hoeken van de wereld: Amerika, Groenland, IndiŽ en AustraliŽ, waarbij hij zich vlot van verschillende vreemde talen bediende.

Tijdens de bezetting leidde hij een illegale zendergroep, die rechtstreeks contact met Engeland had. Ook was hij lid van een spionagegroep, die Groep ECH/3.

Ook Kees van Lent behoorde bij de zendergroep. Broeder Joseph werd op 26 mei 1941 door verraad van de beruchte Anton van der Waals in het Broederhuis in Heemstede gearresteerd door een SD-groep uit Den Haag. Na in het 'Oranjehotel' in Scheveningen gezeten te hebben werd hij, samen met zijn naaste medewerker Henk Schoenmaker, op 24 januari 1942 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

In Best is de "Johannes Klingenstraat" naar hem vernoemd en in Heemstede "Broeder Josephlaan".

Een bidprentje dat voor Johannes Klingen werd gemaakt (met dank aan de heer Aart-Jan Elsenaar uit Enschede):


 

Bron: 'Hun naam leeft voort...!' van W.A. Brug © 1989 Repro Holland B.V.
Met schriftelijke toestemming (4 april 2005) geplaatst

   

 TERUG NAAR EXECUTIES 1942