De Waalsdorpervlakte ná 4 mei 1945

Met afgedwongen medewerking van bij de executies betrokken Duitsers werden door de `Dienst Identificatie en Berging` opgravingen gedaan in en rond de duinpan waar de executies hebben plaatsgevonden. De opsporing van een groot aantal slachtoffers werd vergemakkelijkt doordat een helmplanter (de heer Kuit uit Katwijk), die zich vanwege zijn werk veel op de Waalsdorpervlakte bevond, van een afstand een aantal keren getuige is geweest van executies. Dankzij het feit dat hij de plaatsen, waar deze verzetshelden vervolgens werden begraven, op slimme wijze heeft gemarkeerd, zijn er vele slachtoffers moeiteloos teruggevonden.
De ´Duinpan´ werd omgeven door een eenvoudige afrastering. De Commissie Nationale Herdenking 1940 - 1945 heeft zich ingespannen de fusilladeplaatsen op natuurlijke wijze te beschermen door middel van beplanting. Ook voor het plaatsen van de kruisen van het monument was uiteraard toestemming nodig. Zie hiervoor de betreffende correspondentie.
 Het Rauterkruis
Eén kruis  

Geeft de plaats aan waar op 8 maart 1945 de 38 executies als represaille wegens de ´Rauter-ramp´ d.d. 6 maart 1945 plaatsvonden

Fusilladekruis

 

Een ander kruis
Geeft de meest gebruikte fusilladeplaats aan.

 

 

Vier kruisen van het MonumentVier kruisen

Kregen een plaats buiten de duinpan, aan de voet van een nabij gelegen duin. Een muurtje met de jaartallen 1940 – 1945, alsmede een eenvoudige gedenksteen, kregen een plaats vóór de kruisen.

Van meergenoemde vier kruisen werden in 1980 verbronsde replica's gemaakt; de oorspronkelijke kruisen werden in 1981 overgebracht naar het Fries Verzetsmuseum te Leeuwarden; zij kregen in een van de zalen een ereplaats.

De luidklok
Nadat in de jaren 1955 – 1958 gebleken was dat een inzameling-van-gelden voor een ´verzetsmonument´ te Den Haag onvoldoende effect had, werd besloten op de Waalsdorpervlakte een klokkestoel-met-bourdon (luidklok) te plaatsen.

Op 30 april 1959 werd de klok door oud-ministerpresident P.S. Gerbrandy overgedragen aan de burgemeester van Den Haag, mr. H.A.M.T. Kolfschoten.
 
Sedertdien wordt de klok geluid op 4 mei van 19.45 – 20.00 uur en na het signaal 'Taptoe', 2-minuten-stilte en Wilhelmus, van ongeveer 20.10 uur tot het moment waarop de laatste deelnemer aan de ´Stille Tocht´ de vier kruisen is gepasseerd.
Daarnaast wordt de klok ook geluid tijdens de uitvaart van de huidige vorst(in), diens voorganger(s) en directe opvolger/ster (en hun respectieve partners): vanaf het moment van vertrek van de stoet tot aan de aankomst bij de kerk te Delft. Dit vond voor het laatst plaats op 11 december 2004 tijdens de uitvaart van ZKH Prins Bernhard.

Organisatie en leiding
Zijn in handen van het ´Erepeloton Waalsdorp'. Assistentie, steun en medewerking wordt verleend door talloze bedrijven en instanties.

Startpunt van `De Stille Tocht`
Aanvankelijk was het startpunt van de stille tocht bij het `Oranjehotel` (1946…..), later, van omstreeks 1950 af, van Alkemadelaan bij de Alexanderkazerne,… weer later op de Waalsdorperweg bij de van Alkemadelaan; redenen daarvoor waren verkeerstechnische problemen.
Jaarlijks nemen rond de 3000 mensen deel aan de stille toch op 4 mei. 

De “Vlakte van Waalsdorp” door de eeuwen heen

Fietspad 10 over de Waalsdorpervlakte (geopend op 8 maart 2007: lees hier over de 1e 4 mei van het fietspad)