Het gebruik

De lengte van de vlaggenstok moet zodanig zijn dat de vlag ook als zij halfstok is gehesen de grond niet kan raken en het verkeer niet hindert. Op de vlag mag, behoudens uitdrukkelijke toestemming van H.M. de Koningin, geen enkele versiering of andere toevoeging worden aangebracht. Elke ontplooide vlag moet bij zonsondergang worden binnengehaald. Geen Nederlandse of buitenlandse vlag mag tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen blijven of worden, tenzij volledig verlicht.

Een vlag die versleten is, scheuren vertoont, in hevige mate is verkleurd, of zodanig vuil geworden is, dat behoorlijk reinigen niet meer mogelijk is, mag nimmer worden uitgehangen noch voor andere doeleinden worden gebruikt, maar moet op onopvallende wijze worden verbrand.

Indien de vlag met andere vlaggen op een podium wordt geplaatst, dient indien er meer dan twee vlaggen zijn, de Nederlandse vlag in het midden te worden geplaatst. De eerste buitenlandse vlag aan de linkerzijde van de Nederlandse vlag gezien vanuit de publiekzijde, of vanaf de openbare weg enz. De tweede buitenlandse vlag aan de rechterkant van de Nederlandse vlag, de derde weer links enz.

De buitenlandse vlaggen worden geplaatst in Franse alfabetische volgorde van de namen der landen. Als er slechts twee vlaggen aanwezig zijn, dient de buitenlandse vlag links van de Nederlandse te worden geplaatst.

Ingeval een aantal Nederlandse vlaggen dwars over de straat worden gespannen, dan moeten deze vlaggen zodanig hangen, dat bij alle het rood aan dezelfde kant hangt. Bovendien moeten zij op zodanige hoogte hangen, dat het verkeer er niet door wordt gehinderd.

Het bezigen van de vlag voor louter versiering moet worden beschouwd als een ernstig gebrek aan eerbied voor ons hoogste nationale symbool. Voor versiering zoals draperieŽn, mag daarentegen wel vlaggendoek worden gebruikt.