ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
90 1208 001 0 1993 'Zeg mij aan wien ik toebehoor' dr. C.M. Schulten/
Sdu Koninginnegracht
Het Verzetskruis is met de Militaire Willemsorde de hoogste dapperheidsonderscheiding die Nederland kent. Het werd ingesteld in 1946. In 1955 werd het Verzetskruis voor de laatste maal toegekend: aan Bernard IJzerdraat, de grote man van het Geuzenverzet.
Naast de ontstaansgeschiedenis van het Verzetskruis geeft dr. C.M. Schulten, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam, biografische informatie over de 94 mannen en vrouwen aan wie deze onderscheiding werd toegekend (waaronder: L. Jansen en B. IJzerdraat)

203 pagina's met foto's

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT