ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
90 7176 714 0 2006 Verzetsmensen vernoemd in Vrijheidsakker A.M. Overwater
Gemeente Barendrecht

'Verzetsmensen vernoemd in Vrijheidsakker' is een uitgave ter gelegenheid van de onthulling van de straatnaamborden van de wijk Vrijheidsakker in Barendrecht op 15 april 2006.

Voor u ligt een eerbetoon aan drieŽntwintig moedige mensen, die zijn omgekomen voor het Nederland waarin wij nu leven. De vrijheid waarvan wij genieten is een privilege waar wij ons vaak nog te weinig van bewust zijn. Deze drieŽntwintig omgekomen deelnemers aan het verzet geven een stille boodschap door, die niet verloren mag gaan: een vrije samenleving is een voorrecht dat wij altijd moeten koesteren en beschermen.

Door drieŽntwintig straten in de Barendrechtse wijk Vrijheids-
akker te noemen naar deze verzetsstrijders doen wij recht aan deze bijzondere mensen en geven wij ze een vaste plek in onze lokale samenleving en in ons hart.

In dit boek, dat ter gelegenheid van de onthulling van de straatnaamborden is samengesteld, staat een korte biografie bij elke vernoeming van de negen Barendrechtse en veertien Rotterdamse verzetshelden.

Een compliment gaat uit naar de heer A.M. Overwater, die door het samenstellen en schrijven van dit prachtige naslagwerk een belangrijk aandeel heeft geleverd aan het overdragen van de boodschap, dat vrijheid nooit vanzelfsprekend zal zijn.

(aldus het voorwoord door drs. J. van Belzen, Burgemeester van de gemeente Barendrecht).

De namen van de 23 vernoemde verzetsstrijders zijn:
Jan Gouman - Arie van Duin - Marinus Maasdam - Cornelis Keijzer - Jan Veldhoen - Albert Eriks - Bastiaan Moekestorm - Jacob van de Linden - Jan Barendregt - Nicolaas E. Erkens - Hans van Koetsveld - Johannes P. Hendrikse - Dirk Kouwenhoven - Gijsbert Jansen - Simon C. Wagemaker - Johannes Berlijn - Gustaaf A. Koot - Aart P. Pols - Jan H.M. de Bolster - Christian C. Dutilh - Johannes J.M. van der Loo - Cornelis J.P. Schalker - Karel J.A. Zweedijk

Het boekje telt 32 pagina's.

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT