ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
90 1403 462 8 1985 Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis C.C. van den Heuvel en W.J.C. Tensen/
Samsom
Register dragers Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen velen van op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders, die de onderscheiding posthuum kregen.

253 pagina's, ge´llustreerd met enkele foto's

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT