ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
1945 Tusschen de mazen van SD en Gestapo in het "Oranje Hotel" Jos. Verstraeten/
Henri Bogaerts N.V., Boxtel

Naschrift van de auteur:

Het zijn slechts enkele episoden uit het leven van gevangene No. 724, die ik hier heb opgeteekend en het beeld kan daarom niet volledig zijn. Ik heb ze neergeschreven, zooals hij ze mij vertelde, eenvoudig, zonder in sensatie te vervallen. Er heeft zich meer, veel meer afgespeeld binnen de grauwe muren van deze kerkers. Dingen, die bekend zijn aan hen, die het thans weten moeten maar, die niet geëigend zijn om in het kader van dit werkje vermeld te worden. En tenslotte is dit de ervaring van één man, die in een bepaalden tijd van de bezetting opgesloten zat. Anderen hebben andere ervaringen opgedaan, doch wanneer dit boekje slechts één steentje kan bijdragen tot den
bouw van een volledig beeld van dit oord van verschrikking, dan heeft het zijn taak volbracht.

Het boekje bevat 31 pagina's.

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT