ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
1946 Studenten onder de bezetting F.W. Blase/
Kirchner, Amsterdam
Beschrijving van het leven van studenten gedurende de bezetting in zijn verschillende aspecten, waarin opgenomen een register met gevallen of omgekomen studenten in de strijd tegen de onderdrukker in de jaren 1940-1945 (waaronder: V. Obermeijer, H. van Koetsveld, P. Verhage)

279 pagina's

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT