ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
90 2420 185 3 1980 Sta een ogenblik stil... Wim Ramaker en Ben van Bohemen/
J.H. Kok B.V., Kampen
Het lijkt lang geleden: de bezetting van Nederland. Plotseling waren wij overgeleverd aan mensonterend recht, aan alles overheersende duisternis
Gelukkig zijn er toen mensen opgestaan die het niet namen
Gewone mensen die, luisterend naar de stem van hun geweten, meer dan naar de fluisterstem van hun angst, opkwamen voor recht en ontrechten, voor vrijheid uit licht geboren
Dankzij hun moed en dankzij de offers van vele levens is er weer een andere tijd aangebroken, wij halen weer in vrijheid adem.

Ter nagedachtenis aan deze mensen en hun daden zijn tekenen van steen opgericht.
Als wij dreigen te vergeten dat vrijheid en recht ongewoon zijn, gewonnen door bloed, roepen deze geheugenstenen ons terug naar de prijs van de overwinning: het offer

Het blijft noodzakelijk, ook voor naoorlogse generaties, daarbij stil te staan

256 pagina's met foto's van monumenten 1940-1945

 

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT