ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
1946 De muren spreken A. Dubois/
J.N. Voorhoeve, Den Haag

Voorwoord van de auteur:

Allereerst een woord van raad.
Lees dit boek niet "hier en daar" maar van het begin af aan. Dan blijft er iets behouden, dat anders zeker verloren gaat.
Lees het boek in de verzekering - die u gaarne wordt gegeven - dat u hier een getrouwe weergave geboden wordt van datgene, wat velen ons hebben medegedeeld van hun persoonlijke belevenissen in kampen en gevangenissen. De kopij is door hen tevoren ingezien en accoord bevonden.
Lees het boek, bedenkend de bedoeling van den schrijver, om door een groot aantal getuigen - zoo objectief mogelijk dus - een beeld te geven van het meest ontzettende, maar ook van het gewone "dagelijksche leven" in gevangenissen, gijzeling en concentratiekampen. Daarbij valt er ook licht op het geestelijke leven. Waar mogelijk werd ook de achtergrond belicht van de gevangenneming.

Dan een woord van dank.
Dank aan allen, uit allerlei rang en stand, die -waardeerend het historisch en vaderlandsch doel - op zulk een spontane wijze hun ervaringen den schrijver ter beschikking stelden en met hem in dezen wars waren van een "historischen doofpot." Dank aan allen, die ook op technische wijze hebben medegewerkt, niet in het minst de dames Boot, Both, Post, de Rooy, Moesman, van Kleef, van der Chijs en van der Voort.
Warmen dank aan Prof. Dr. P.S. Gerbrandy, oud-minister-president, die zoo welwillend was dit boek van een Ten Geleide te voorzien.

Het gebonden boek bevat 313 pagina's.

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT