ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
  1972 De Binnenlandse Strijdkrachten - I en II G.J. van Ojen Jr/ Staatsuitgeverij 's-Gravenhage
Beschrijving van de geschiedenis van de Binnenlandse Strijdkrachten in 2 delen. De boeken geven een inzicht in het ontstaan, de structuur, de ontwikkeling en de doelstellingen van een aantal verzetsorganisaties, met vooral aandacht voor de groeperingen die activiteiten ontplooiden die rechtstreekse militaire waarde hadden en die de basis vormden waarop de Binnenlandse Strijdkrachten later werden gebouwd.

Deel I en II samen 1120 pagina's.

In de boeken wordt melding gemaakt van o.a.: De Geuzen, de Oranje Vrijbuiters, KP Meppel, B. IJzerdraat en A.D. Kleisen

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT