site stats
ISBN Jaar Titel Auteur/Uitgever
9789035134409 2011 Rondom de stilte Rob van Ginkel / Prometheus
ZEER WARM AANBEVOLEN!!

Verschijningsdatum: 16 februari 2011:

Rondom de stilte - Herdenkingscultuur in Nederland

Er verstrijkt in Nederland vrijwel geen dag zonder een aan de Tweede Wereldoorlog gewijde herdenkingsbijeenkomst en geen week zonder onthulling van een dito gedenkteken. De publieke herinnering aan de oorlog heeft, na een periode van verminderde belangstelling, sinds het begin van de jaren tachtig onmiskenbaar een comeback gemaakt. Het aantal gedenktekens is sedertdien gestegen, de deelname aan herdenkingsceremonies toegenomen en het rituele repertoire rond herdenken en vieren gevarieerder geworden. In het herdenkingstheater zijn nieuwe gezichten op het toneel verschenen, en recentere oorlogsmonumenten verschillen wat beeldtaal en symboliek betreft sterk van oudere. Vanuit een veelzijdig perspectief analyseert Rondom de stilte de wording, continuÔteit en verandering van deze materiŽle en immateriŽle herdenkingscultuur.
© Margreeth van Dijk
Rob van Ginkel (1955) studeerde culturele antropologie en sociologie en is als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef boeken en artikelen op het terrein van maritieme samenlevingen en nationale en lokale cultuur- en identiteitsvorming in Nederland. Voor zijn onderzoek naar de Nederlandse herdenkingscultuur was hij als onderzoeker gedetacheerd bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.


De Tweede Wereldoorlog staat in Nederland sterk in de historische en publieke belangstelling. Datzelfde geldt voor de ‘oorlog na de oorlog’: de van karakter veranderende herinnering aan, omgangswijze met en beeldvorming over de periode 1940-1945, inclusief de naoorlogse lotgevallen van slachtoffers, daders en omstanders.
Verbazingwekkend weinig studies zijn echter gewijd aan herdenkingen: de rituelen, symbolen en gewoonten waarmee oorlog, bezetting en bevrijding in herinnering worden geroepen, de beeldtaal, inscripties en betekenis van monumenten, de in herdenkingsteksten gehanteerde metaforen en retoriek en de onderliggende opvattingen, motieven en belangen van organisatoren, deelnemers en toeschouwers.
Niet alleen op 4 en 5 mei en 15 augustus wordt de oorlog herdacht; de herdenkingskalender is buitengewoon gevarieerd, de herinneringsgemeenschappen zijn zeer divers en de herdenkingspraktijken vormen steeds inzet van politieke strijd en pogingen tot toe-eigening en herdefiniŽring. Het is deze dynamiek van de herinnering – herdenking als herordening – die in Rondom de stilte centraal staat.

Rondom de stilte verschijnt in het kader van het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Oorlog, erfgoed en herinnering: een dynamisch perspectief’ van de Universiteit van Amsterdam.

 

Dit boek is te koop bij de boekhandel of via bol.com

 TERUG NAAR BOEKENOVERZICHT