Locatie:

Op 21 maart 2023 is onze jaarlijkse ledenvergadering.  Als het goed is, heeft u de uitnodiging, de agenda en de notulen van de vorige vergadering hiervoor al ontvangen.  Heeft u deze nog niet ontvangen, stuur dan een berichtje naar secretaris@erepeloton.nl. We hebben een nieuwe locatie gevonden voor onze vergaderingen.  Dit horeca etablissement heeft een ruime parkeergelegenheid.

Locatie: Grand Café 1837 – Kerkweg 2 – 2631 CD Nootdorp 

Via deze link in te bereiken https://goo.gl/maps/dCeeMhLbjBPnK4J9A

Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Mailadressen:

Ieder lid krijgt een emailadres van het Erepeloton dat gekoppeld is aan uw privé emailadres. De ervaring leert dat er wordt gewisseld van provider. Het gevolg is dat onze mails niet meer aankomen. Heel vervelend, u krijgt bijvoorbeeld deze nieuwsbrief niet meer, maar ook de uitnodiging voor de ALV en het betalingsverzoek voor de contributie. Dat laatste is dubbel vervelend, want u verliest uw stemrecht in de vergadering.

Is uw emailadres gewijzigd, geef dat dan door aan secretaris@erepeloton.nl