Op 15 februari brachten de leerlingen van groep 7a en 7b van Daltonschool de Vijver een bezoek aan de Waalsdorpervlakte. Tijdens de lessen IPC (International Primary Curriculum) was het thema ‘Nederland wordt Nederland‘ waarin ook de Tweede Wereldoorlog ter sprake komt. De leerlingen werden in twee groepen rondgeleid door bestuurslid Jacob Fresco en oud-voorzitter en erelid Vincent Gaal. Zij kregen alle gelegenheid om vragen te stellen en van mogelijkheid werd graat gebruik gemaakt.

Vandaag hebben wij een leerzame rondleiding gehad op de Waalsdorpervlakte. Erg indrukwekkend en goed om hier geweest te zijn met de klas. Als bijlage ontvangt u een aantal foto’s. (Juf groep 7b)